Yönetim & Denetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (2018 - 2020)

 • Yönetim Kurulu Başkanı - Volkan NARCI
 • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - Ferhan COŞKUN
 • Sayman  - Dr. Ahmet AYAN
 • Sekreter  - Gülbin TATLIAĞIZ
 • Yönetim Kurulu Üyesi - Cenzmi Can SINMAZ
 • Üye   -   Çağan KARAL
 • Üye   -   Serdar COŞAR
 • Üye   -   Ömer YAMAN
 • Üye   -   Dilek ZERENLER
 • Üye   -   Aziz YILMAZER

DENETİM KURULU (2015 - 2018)

 • Denetim Kurulu Başkanı - İzel Levi COŞKUN 
 • Denetim Kurulu Üyesi - Cengiz ÖZDEN
 • Denetim Kurulu Üyesi - Mahmut TATOĞLU

İç İşleyiş (Organizasyon)
 • Hukuk Danışmanı (Başkan) - M. Fahri REFİĞ
 • Sosyal ve Görsel Medya  - Gülbin Tatlıağız
 • Yurt içi ve Yurt Dışı Projeler - Ayten ŞELE & Dilek ZERENLER