Hakkımızda

Hakkımızda

9 Eylül 2015 tarihinde Heybeliada'da kurulan Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK), Denizcilik konusunda bilimsel, akademik yöntemlerle araştırmalar yapmaya, gönüllülük esası ile öğretmeye ve korumaya, deniz, hava, kara sporları yaparak güçlü bireylerin gelişimine odaklıdır. Derneğin temel amacı, Türk denizciliğine katkı sağlayan alanlarda durumsal tespit yaparak devletin hedef, politika ve strateji belirlenmesine katkı sağlamak. Böylelikle halkın, bireylerin deniz kültürüne, çevreye, doğaya ve deniz sporlarına (scuba dahil) bakış açısını geliştirmek, bu alanları korumak amaçlanmıştır. Genel olarak denizciliğin tanıtılması, sevdirilmesi, yaygınlaştırılması ve korunması için gönüllülük esası ile projeler geliştirmek derneğimizin asli faaliyetleri arasındadır. 

Derneğimiz Aşağıdaki Alanlarda Faaliyette Bulunur

 1. Tüm kara hava ve deniz faaliyetleri konusunda çalışmalarda bulunmak

 2. Tüm kara hava ve deniz faaliyetleri konusunda Türkiye ve yurtdışından araştırmacıların bir araya gelip bildiriler, öneriler ve yapılacaklar hakkında bilimsel veriler sunduğu yıllık seminer, sempozyum, çalıştay, konferans ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bununla ilgili yayın faaliyetlerinde bulunmak.

 3. Yurtiçinde, yurt dışında bu alanda yapılan akademik ve sektörel benzer faaliyetlere katılmak.

 4. Türkiye’deki kamu ve özel sektöre ait Tüm kara hava ve deniz faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenleri yukarıda belirlenmiş konular üzerinde bir araya getirecek toplantılar düzenlemek; araştırma konularını dile getirmesini ve bu kapsamda görüş alışverişini sağlayarak ortak projeler yapılması

 5. Tüm kara hava ve deniz faaliyetleri konusunda yurt içi ve yurtdışı araştırma desteği ve bilimsel ağlara dahil olma olanaklarını araştırıp, akademisyen, kamu ve özel sektör paydaşları ile projeler geliştirmek.

 6. Deniz ve denizcilik faaliyetlerine katkı sağlayan tüm alanlardaki lider ve yöneticilerin, kamu ve özel sektör kurumlarının konferans vermesini sağlayarak, özellikle öğrencileri denizcilik konusunda bilinçlendirmek ve bu alana ilgilerini artırmak,

 7. Tüm deniz ve denizcilik faaliyetleri alanında araştırmalara zemin sağlayacak veri tabanları oluşturulmasına katkıda bulunmak,

 8. Faaliyet alanları ile ilgili gerekli görülen diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.

 9. Denizciliğin ve deniz canlılarının (yaşamının) korunması, gelecek nesiller için daha yaşanılabilir bir doğa ve deniz bırakabilecek çalışmaların yapılması

 10. Türkiye de SCUBA (Aletli Dalış) nın tanıtılması, sevdirilmesi, eğitimlerinin verilmesi ile bu essiz ekosismeni koruyan bireyler yetiştirmek veya kazanmak

 11. Tüm kara, deniz ve hava sporunun yapılmasını, yaptırılması hususunda çalışmalarda bulunma
 12. Tüm deniz sporlarının (yelken, katamaran, rüzgar sörfü gibi) yapılması ve yaptırılması 
 13. Adaların jeolojik konumu gereği anakara – adalar / adalar arası ulaşımın sadece deniz araçları ile sağlanabilmesi nedeniyle olabilecek doğal afetlerde kamu kurum ve kurumlarına, sivil toplum kuruluşları ile ortak hareket ederek destek vermek
 14. Bu gibi afetlerde profesyonel ekipler gelene kadar kendi kendine yetecek temel arama-kurtarma faaliyetlerini yürütmek, halkı (adalıları) bu konuda temel eğitim seviyesile ulaştırmak.

 15. Adaların doğal su altı ve üstü yaşamını, doğal resif ve rezerv alanlarını korumak, bu konuda bilim insanları ve üniversitelerle bilimsel çalışmalar, projeler yürütmek

 16. kaybolan türlerin sisteme geri dönebilmeleri için yapay resiflerin oluşması, oluşturulması, izlenmesi çalışmalarında bulunmaktır.

Siz de denizlerin bu büyülü dünyasına katılmak veya destek vermek isterseniz kapımız hep açık...